Chuyển đến nội dung chính

Tìm hiểu đông tứ trạch và tây tứ trạch

TRẠCH MỆNH
Trạch mệnh gồm có Đông tứ trạch và Tây tứ trạch, mỗi người khi sinh ra đều có mang một quái số nhất định từ 1 đến 9 còn gọi là Nhất Khảm, Nhị Khôn, Tam Chấn, Tứ Tốn, Ngũ Trung (Nam Khôn, Nữ Cấn), Lục Càn, Thất Đoài, Bát Cấn, Cửu Ly. Nhóm Đông tứ trạch gồm: Nhất Khảm, Tam Chấn, Tứ Tốn, Cửu Ly, nhóm Tây tứ trạch gồm: Nhị Khôn, Ngũ Trung, Lục Càn, Thất Đoài, Bát Cấn. Bài viết này sẽ phân biệt quái số của mình thuộc hướng nào , tốt xấu, khắc kỵ ra sao
ĐÔNG TỨ TRẠCH
Cung Khảm (Nhất khảm):
Có 4 hướng tốt
  1. Sinh Khí Tốn Đông Nam
  2. Phước Đức  Ly chánh Nam Hỏa, Kỵ hướng này (kỵ vì Võ Khúc tinh thuộc Kim)
  3. Thiên Y Chấn chánh Đông Mộc, kỵ hướng này (vì Cự Môn tinh thuộc Thổ)
  4. Phục Vì Khảm chánh Bắc
Có 4 hướng xấu
  1. Tuyệt Mệnh Khôn Tây Nam
  2. Ngũ Quỷ Cấn Đông Bắc
  3. Họa Hại chánh Tây
  4. Lục Sát Càn Tây Bắc

Cung Ly (Cửu Ly):
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Chấn Đông
2.Phước Đức  Khảm chánh Bắc
3.Thiên Y Tốn Đông Nam Mộc,  kỵ hướng này (vì Cự Môn tinh thuộc Thổ)
4.Phục Vì Ly chánh Nam Hỏa,  Kỵ hướng này (vì Tã bồ tinh thuộc Thủy)
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Càn Tây Bắc
2.Ngũ Quỷ Đoài chánh Tây
3.Họa Hại Cấn Đông bắc
4.Lục Sát Khôn Tây Nam
Cung Chấn (Tam Chấn):
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Ly chánh Nam
2.Phước Đức  Tốn Đông Nam Mộc,  kỵ hướng này (kỵ vì Võ Khúc tinh thuộc Kim)
3.Thiên Y Khảm chánh Bắc Thủy,  kỵ hướng này (vì Cự Môn tinh thuộc Thổ)
4.Phục Vì Chấn chánh Đông
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Đoài chánh Tây
2.Ngũ Quỷ Càn Tây Bắc
3.Họa Hại Khôn Tây Nam
4.Lục Sát Cấn Đông Bắc
Cung Tốn (Tứ Tốn):
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Khảm chánh Bắc
2.Phước Đức Chấn chánh Đông Mộc,  kỵ hướng này (kỵ vì Võ Khúc tinh thuộc Kim)
3.Thiên Y Ly Chánh Nam
4.Phục Vì Tốn Đông Nam
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Cấn Đông Bắc
2.Ngũ Quỷ KhônTây Nam
3.Họa Hại Càn Tây Bắc
4.Lục Sát Đoài chánh Tây

TÂY TỨ TRẠCH
Cung càn (Lục Càn):
Có 4 hướng tốt
1.Sanh khí Đoài chánh Tây Kim,  kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc)
2.Phước Đức KhônTây Nam
3. Thiên Y Cấn Đông Bắc
4. Phục Vì Càn Tây Bắc
Có 4 hướng xấu
•1.      Tuyệt mệnh Ly Chánh Nam
•2.      Ngũ Quỷ Chấn chánh Đông
•3.      Họa Hại Tốn Đông Nam
•4.      Lục Sát Khảm chánh Bắc

Cung Đoài (Thất Đoài):
Có 4 hướng tốt
1.Sanh khí Càn Tây Bắc Kim,  kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc)
2.Phước Đức Cấn Đông Bắc
3. Thiên Y KhônTây Nam
4. Phục Vì Đoài chánh Tây
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt mệnh Chấn chánh Đông
2.Ngũ Quỷ Ly Chánh Nam
3.Họa Hại Khảm chánh Bắc
4.Lục Sát Tốn Đông Nam
Cung Cấn (Bát Cấn):
Có 4 hướng tốt
1.Sanh khí KhônTây Nam Thổ, kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc)
2.Phước Đức Đoài chánh Tây
3. Thiên Y Càn Tây Bắc
4. Phục Vì Cấn Đông Bắc Thổ, Kỵ hướng này (vì Tã bồ tinh thuộc Thủy)
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt mệnh Tốn Đông Nam
2.Ngũ Quỷ Khảm chánh Bắc
3.Họa Hại Ly Chánh Nam
4.Lục Sát Chấn chánh Đông
 Cung Khôn (Nhị Khôn):
Có 4 hướng tốt
1.Sanh khí Cấn Đông Bắc Thổ, kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc)
2.Phước Đức Càn Tây Bắc
3. Thiên Y Đoài chánh Tây
4. Phục Vì KhônTây Nam Thổ,  Kỵ hướng này (vì Tã bồ tinh thuộc Thủy)
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt mệnh Khảm chánh Bắc
2.Ngũ Quỷ Tốn Đông Nam
3.Họa Hại Chấn chánh Đông
4.Lục Sát Ly Chánh Nam
Ngũ hành các sao phối với các hướng cát hung. Thí dụ như sao Tham Lang  Sinh Khí thuộc Mộc xây nhà vào hướng này sẽ ứng tốt vào các năm Hợi, Mão, Mùi. Còn các hướng khác cũng suy ra như vậy.
Sao tốt
•1.      Sanh khí thuộc sao Tham lang Mộc ứng với năm Hợi, Mẹo, Mùi
•2.      Diên niên sao Võ Khúc Tinh Kim ứng với năm Tỵ, Dậu, Sửu
•3.      Thiên Y sao Cự môn Thổ ứng với năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
•4.      Phục Vì sao Tã Bồ Thủy ứng với năm Thân, Tý, Thìn.
Sao xấu
•1.      Tuyệt mệnh sao Phá Quân Kim ứng với năm Tỵ, Dậu, Sửu
•2.      Ngũ Quỷ sao Liêm Trinh Hỏa ứng với năm Dần, Ngọ, Tuất
•3.      Họa Hại sao Lộc Tồn Thổ ứng với năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
•4.      Lục sát sao Văn khúc Thủy ứng với năm Thân, Tý, Thìn.
Thiện Tâm (Nguồn: batdongsangiatrithuc.com)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những thói quen nguy hiểm ‘chết người’ khi uống nước

Những thói quen tưởng chừng “vô thưởng, vô phạt” dưới đây lại chính là nguyên nhân khiến sức khỏe của bạn ngày càng "xuống cấp". Uống nước đun đi đun lại nhiều lần Việc đun sôi nước thường xuyên không làm phá hủy các chất độc hại mà làm tăng nồng độ và những thay đổi hoá học không tốt cho sức khoẻ sẽ xảy ra. Trong nước thông thường có chứa hàm lượng nhỏ nitrat và một số kim loại nặng như chì, cadimium… Sau khi nước đun nóng trong thời gian dài, do quá trình thuỷ phân không ngừng bốc hơi, nồng độ nitrat và các kim loại nặng trong nước sẽ tăng lên. Uống nước đun đi đun lại nhiều lần là một trong những thói quen cần loại bỏ Chẳng hạn như canxi, gây ra sự hình thành của sỏi trong cơ thể, trở thành có hại, nếu nước đó được tiêu thụ thường xuyên. Ngoài ra việc đun lại nước thường xuyên còn làm tăng một số chất độc hại như: Thạch tín, Nitrat, Flo. Như vậy, chúng ta không nên uống nước đun lại nhiều lần. Điều này là không tốt cho sức khỏe.

SỬ DỤNG HỢP LÝ THUỐC KHÁNG SINH

Từ kháng sinh trong chuyên luận này được dùng để chỉ những chất có tác dụng trên vi khuẩn (Antibacterial drugs). Về nguồn gốc, nhóm này bao gồm không chỉ những chất có nguồn gốc từ vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn (ví dụ: các penicilin, các cephalosporin, các aminoglycosid...) như định nghĩa trước kia mà cả những chất có nguồn gốc hoàn toàn do tổng hợp hóa dược (cotrimoxazol, fluoroquinolon...). Thuốc kháng sinh là nhóm thuốc có vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là ở những nước có tỷ lệ bệnh nhiễm khuẩn cao như Việt Nam. Tuy nhiên đây lại là một nhóm thuốc bị lạm dụng nhiều nhất. Hậu quả làm gia tăng tỷ lệ kháng kháng sinh và mất đi những thuốc có chỉ số Hiệu quả/An toàn cao trong điều trị nhiễm khuẩn trong khi số kháng sinh mới được đưa thêm vào thị trường rất ít. Cách tốt nhất để giảm tỷ lệ kháng kháng sinh là tuân thủ các nguyên tắc sử dụng kháng sinh hợp lý.

SỬ DỤNG HỢP LÝ THUỐC KHÁNG ĐỘNG KINH

Đại cương Động kinh là một hội chứng bệnh lý của não có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra có đặc điểm là sự tái diễn của các cơn kích thích tế bào thần kinh ở não gây hoạt động phóng lực kịch phát được thể hiện trên lâm sàng và qua một số xét nghiệm cận lâm sàng đặc hiệu. Khoảng 1% dân số thế giới mắc động kinh. Hàng năm ước có 20 - 25 trường hợp mới phát hiện trên 100 000 người và số người bệnh có ít nhất một cơn động kinh trong cuộc đời là 5%. Tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên hội quốc tế chống động kinh (ILAE) cho biết hiện ước tính có 50 triệu người bệnh động kinh trên thế giới trong đó 80% thuộc các nước đang phát triển. Ở các nước phát triển tỷ lệ mới phát hiện hàng năm là 24 - 53 đối với 100 000 người, còn ở các nước đang phát triển là 49,3 - 190 đối với 100 000 người.

Những vị trí kiêng kị động thổ năm 2016

Động thổ xây nhà là một việc làm cực kì quan trọng có ảnh hưởng to lớn tới tiền tài, vận mệnh cũng như cuộc sống của bạn sau này. Chỉ cần chọn sai ngày, sai hướng rất dễ dàng mang họa vào thân. Trong năm 2016,nếu ai có ý định xây nhà thì tuyệt đối không được động thổ vào những vị trí sau: Tam sát, Thái tuế, Hắc vị, Hoàng vị.

Thực phẩm ăn vào tóc sẽ không rụng nữa và sẽ mọc như nấm sau mưa

Đây là những thực phẩm ăn vào tóc sẽ không rụng nữa và sẽ mọc như nấm sau mưa.

9 loại thực phẩm dễ tìm giúp cho thận khỏe

Chế độ ăn uống đóng vai trò lớn ở chức năng thận mà hầu hết mọi người không thể nhận ra. Cải thiện chức năng thận sẽ giúp cân bằng huyết áp, điều tiết axit trong cơ thể, làm giảm khả năng giữ nước, cải thiện sự bài tiết các chất thải, ngăn ngừa sỏi thận, chống nhiễm trùng...  Dưới đây là 9 loại thực phẩm sẽ giúp cho thận khỏe: 

Nguyên tắc "10 chữ quá" trong dưỡng sinh của Đạo gia

Danh sách "10 điều không nên làm quá" dưới đây chính là một số những nguyên tắc dưỡng sinh tiêu biểu của Đạo gia. Đạo gia cho rằng “đạo” là nguồn gốc của vũ trụ, điều khiển mọi sự vận động của vạn vật. Do đó, chủ trương dưỡng sinh của các đạo sĩ hướng về những điều tự nhiên, “vô vi”, không màng danh lợi… Quan niệm “tinh – khí – thần” của Đạo gia cũng là nền tảng của phương pháp dưỡng sinh của Trung Y. Dựa vào thể chất, tinh thần và sinh hoạt hằng ngày, Đạo gia đã đặt ra 10 nguyên tắc “không nên làm quá” để dưỡng sinh – dưỡng thần hiệu quả.

SỬ DỤNG AN TOÀN THUỐC GIẢM ĐAU

Đại cương Đau là cảm nhận của một cá thể khi bản thân cơ thể bị va chạm với một tác nhân gây đau; tác nhân đó có thể là một yếu tố kích thích gây tổn thương trực tiếp hoặc gián tiếp, từ bên ngoài hoặc bên trong cơ thể, trong thời gian ngắn hoặc dài. Ở con người, đau là triệu chứng sớm nhất báo hiệu bệnh tật nhưng cũng còn là triệu chứng tồn lưu trong và sau quá trình bệnh tật. Triệu chứng đau gồm hai yếu tố cấu thành chủ yếu là cơ thể (thần kinh) và tâm lý (cảm xúc). Hiệp hội quốc tế nghiên cứu đau (ISAP, 1979) đã định nghĩa: “đau là một trải nghiệm cảm giác và cảm xúc khó chịu kết hợp với một tổn thương của mô hiện tại hoặc sẽ xảy ra, hoặc được mô tả bằng các ngôn từ về tổn thương đó”.